Ostatní systémy

  • NOPOVÉ FOLIE
  • GEOTEXTILIE
  • VNITŘNÍ SYSTÉMY HT – roury, tvarovky, vpusti, lapače
  • biologické SEPTIKY, ODLUČOVAČE ropných látek, odlučovače tuků,
    ČOV a plastové JÍMKY a NÁDRŽE
  • CHRÁNIČKY – kruhové, krabicové – plastové PVC, PE a HD – PE i betonové