Izolační fólie

Hydroizolační fólie a doplňky jsou nabízeny v podobě kompletních systémů pro různé typy střech a staveb. Jsou určeny pro vytvoření povlakových izolací všech typů plochých i šikmých střech, teras, balkonů a spodních částí staveb proti negativním účinkům vody, radonu a některých chemických látek. Používají se také k izolaci jezírek a vodních ploch. Fólie jsou vyráběny především z PVC metodou válcování nebo vícenásobné extruze na moderních výrobních linkách.

FATRAFOL-S

Fóliové hydroizolace plochých střech, balkónů a teras Fóliový hydroizolační systém FATRAFOL-S je určen pro vytvoření povlakové hydroizolace střech. Uplatnění nachází na všech typech objektů od rodinného domu po rozsáhlé skladovací a výrobní areály. Využívá se na novostavbách stejně jako při rekonstrukcích a modernizacích budov. Je vhodný pro široké spektrum konstrukčních variant střech, tj. střech plochých i šikmých, jednoplášťových i dvouplášťových, s klasickým pořadím vrstev i s obráceným pořadím vrstev, pro střechy mechanicky kotvené, lepené střechy nebo přitížené zelené střechy a pro střechy bez nebo s provozním souvrstvím. Systém se skládá jak ze samotných fólií, tak z doplňků, které jsou nezbytné pro zajištění dokonalé izolace střechy.

Mechanické kotvení hydroizolačních povlaků je nejběžnější systém fixace. Vyznačuje se velmi rychlým prováděním a příznivou cenou. Je typické pro lehké střešní konstrukce s nosnou vrstvou z trapézového plechu, své uplatnění ale nachází i na dalších běžných podkladech typu beton a dřevo. Kotvení se provádí do nosné vrstvy střešního pláště, tzv. kotevní vrstvy.

Lepení fólií FATRAFOL k podkladu je alternativou k mechanickému kotvení nebo přitížení. Své opodstatnění má především v případech, kdy do podkladu nelze z různých důvodů kotvit. Důvody mohou být funkční, např. z hlediska provozu uvnitř budovy nebo z hlediska druhu či kvality podkladu, ale i estetické, např. kvůli eliminaci viditelných kotev na spodním líci kotevní vrstvy atd. K lepení se používají pouze fólie FATRAFOL 807 nebo FATRAFOL 807/V, opatřené na spodní straně PES textilií.

Fixace hydroizolačního povlaku (resp. celého střešního souvrství) přitížením je dominantní u střech menšího plošného rozsahu s nosnou vrstvou střešního pláště ze železobetonu. Běžně se využívá na objektech určených k bydlení nebo na objektech občanské vybavenosti. Přitěžovací vrstva může plnit roli pouze statickou, např. ve formě násypu praného říčního kameniva, ale častěji plní současně i roli provozní vrstvy. Typicky se pak jedná o všechny druhy střešních teras s provozní vrstvou z betonové dlažby nebo dřevěného roštu, ale i o tzv. vegetační střechy, běžně nazývané zelené střechy nebo střešní zahrady.

Máte zájem?

Ozvěte se nám